Forside

Home | Forside

Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse skal neste gang arrangeres for sangere i perioden 14. – 22. august. 50 utvalgte talenter fra hele verden skal konkurrere om store konsertengasjementer og priser på til sammen ca. 300.000 kroner. En særdeles kompetent jury vil bli sammensatt av anerkjente personer fra det internasjonale opera miljø. Konkurransen består av tre runder. I finalen skal seks finalister synge opera-arier i Oslo Konserthus. Norsk Rikskringkasting vil sende fra konkurransen. Finalekonserten overføres direkte på tv.

maritasonja
H.M. Dronning Sonja og Marita Kvarving Sølberg (1. prisvinner 2001)

Nasjonal uttakings konkurranse: I forkant av den internasjonale konkurransen skal det i dagene 5. og 6. april 2003, arrangeres en egen nasjonal uttakings konkurranse i Norges musikkhøgskole for norske sangere. De inntil fem deltagerne som kommer til finalen i denne konkurransen får automatisk plass i den internasjonale konkurransens innledende runder. Søkere til den nasjonale konkurransen som ikke oppnår finale plass, deltar i uttaket til den internasjonale konkurransen på lik linje med de øvrige søkerne til denne. Finalekonserten for den nasjonale konkurransen blir arrangert i Stavanger den 24. april 2003, med Stavanger Symfoniorkester. Inkludert i prisen for vinneren, følger et engasjement ved Den Norske Opera.

Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse er medlem av World Federation of International Music Competitions. Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse sekretariat: PB 5190 Majorstuen, 0302 Oslo, Norge Tel: +47 23 36 70 67

Hovedleverandør:

låne penger 24


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *